Obuke i 15 plastenika za OSI iz tri grada

Uručene nagrade za najbolje mlade autore likovnih radova
Novembar 18, 2020
Adaptaciji tradicionalne seoske kuće u Gačevića dolini
Januar 27, 2021
Show all

Obuke i 15 plastenika za OSI iz tri grada

U toku je realizacija projekta pod nazivom „Ekonomsko osnaživanje OSI sa seoskog područja teritorije Pljevalja, Rožaja i Žabljaka kroz pokretanje plasteničke proizvodnje“ podržanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz samozapošljavanje i sticanje novih znanja i vještina u plasteničkoj proizvodnji. Projekat traje 7 mjeseci.

Direktna ciljna grupa je 15 osoba sa invaliditetom (7 iz Pljevalja, 5 iz Rožaja i 3 OSI sa Žabljaka, sa seoskih i prigradskih područja pomenutih opština i nalaze se na evidenciji biroa rada.) Radionice se realizuju putem ZOOM platforme za učenje i održavanja video sastanaka na daljinu. U prethodnom mjesecu su realizovane radionice na temu „Prava OSI“ gdje je objašnjenja pravna regulativa vezano za OSI od zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije do povlastica u drumskom saobraćaju. Tokom ovoga mjeseca će stručno lice realizovati obuke na temu „Rad u plastenicima na proizvodnji hrane i povrtlarskih usluga“. U nastavku projekta slede obuke „Postavljanje plastenika za proizvodnju“ i „Priprema zemljišta za obradu i sadnju u plasteničkim uslovima“. Obuke će trajati 4 mjeseca a realizuju se vikendima.

Svim učesnicima projekta biće dato na korišćenje po plastenik i sadni materijal (15 plastenika) a oni su obavezni da prisustvuju predavanjima. Tokom projekta ali i nakon završetka za sve učesnike obuka biće obezbjeđeno mentorstvo.

Projekat realizuje NVO“Da zažvi selo“ iz Pljevalja u partnerstvu sa NVO“Građanska inicijativa mladih“ iz Rožaja.